FAQ

Er produktet sikkert?

Absolutt – Det er ikke noe unaturlig ved skala frekvenser. De har vært rundt oss siden etableringen av universet. Hver nerveimpuls i legemet er i seg selv en elektrisk strøm. Hver celle i kroppen din er en mini-batteri som i en sunn metabolisme utgiver 70-90 mini volt. Hva du oppnår ved hjelp av en skala inngangsfrekvens armbånd er ganske enkelt en optimalisering av egne cellers energi, for å optimalisere din generelle helse.

Hva er ioner?

Ioner kan være både positive eller negative. Vi er nede på molekylnivå. Man snakker om nøytrale molekyler, når konsentrasjonen av protoner og elektroner er like. Når et molekyl mister flere elektroner enn protoner, snakker en om positive ioner. Det er bevist at positive ioner er skadelig for kroppen. Et molekyl mister sin elektron ved høy energi; det verste vi vet er radioaktivitet, men også radiobølger, røntgen, etc. kan skape positive ioner. Alle vet det er veldig usunt å være rett under en kraftledning, men også trådløse nettverk, mobilnett og konstruksjon av betong gir positive ioner. Negative ioner har en fordelaktig effekt, og det har blitt gjort mange undersøkelser på hvor gunstig  effekten av negative ioner er for kroppen. Bare se på noen studier under dokumenter.

Hva betyr skala frekvenser?

Skala betyr «trapp», og er i denne sammenheng brukt som nivåer for frekvenser. Da kroppens celler i en sunn metabolisme arbeider på ulike nivåer, avhengig av hvilke celler du snakker om, vil de prøve å ramme disse så mye som mulig. Det er mulig å kode disse forskjellige frekvenser i et hologram ved hjelp av lydbølger. Denne fremgangsmåte er meget langsom, og tar for hvert hologram ca. 24 timer. Det er to hologrammer i hvert Lasota Energy produkt.

Man er ikke helt klar over hvordan kroppens celler samordner seg med disse kodene, men teorien er at det er via vår iboende nervesysteme i vårt kollagen vev, akkurat som teorien om akupunktur, triggerpunkter og så videre. Da nervesystemet er ekstremt raskt, kan noen av effektene forekomme nokså umiddelbart,  hvis man kompensasjonsmessig er ute av balanse.

Hva er de positive effekter ved de negativt ladede ioner?

Det varierer fra person til person hvilken effekt du får. Vitenskapelige studier har vist mange forskjellige positive effekter: Det at negative ioner lindrer høysnue, hodepine, astmasymptomer, sesongmessige depresjon og tretthet.

Negative ioner gir mer energi til ditt sinn og din kropp. En av årsakene til at noen mennesker opplever et høyere energinivå like etter tordenvær, er på grunn av de millioner av negative ioner som forlater oss full av energi.

Hva er forskjellen mellom magneter og hologrammer

Magneter og hologrammer har derfor intet at gøre med hinanden, heller ikke de virkninger man opnår.

Magneter tiltrekker eller frastøter  metall, avhengig av om det er pluss eller minus polarisert. Det eneste i kroppen som er metallisk, er et stoff i de røde blodceller, hemoglobin ,ett jernholdig protein som binder oksygen. Alle cellene i kroppen trenger oksygen. Ved usunn livsstil, dårlig kosthold og mangel på mosjon, tobakk, for eksempel limes de røde blodcellene sammen. Dermed er det mindre overflateareal for å bære oksygen, og cellene har således dårligere levevilkår.

Magneter har imidlertid flere begrensninger;

  1. Det er å bli sittende på de punktene der hudmotstanden er lav, rundt håndleddet, er det seks punkter på størrelse med et knappenålshode, og det samme gjelder rundt ankelen.
  2.  Det fungerer bare på blod da det er det eneste organet som inneholder metall.
  3. Hvis du er i nærheten noe som er mer magnetisk (f.eks. Sitte med sin mobil eller PC), er effekten svært begrenset, hvis noen.Hologrammer går gjennom noen spesielle nervesensorer opp til vår motorisk korteks, og «fintuner» hele motorsystemet i vår lille hjerne som er ansvarlig for hele muskel-systemet. Det gjør den med mer enn 200m / sek. De er ikke begrenset av andre effekter.

Magneter og hologrammer har ingenting å gjøre med hverandre, og heller ikke den effekten det oppnår.

Hvor ofte skal jeg bruke armbåndet?

Virkningen er kumulativ som betyr at jo mere du bruker det desto bedre virkning har det. Hvis du har søvnproblemer er det nødvendig å ha det på når du sover for å få effekt

Hvor lenge vil produktene beholde sin ladning?

Produktene er av høy kvalitet og vil derfor inneholde en sterkere negativ ladning som først begynner å avlade etter 6 måneders bruk.  Det betyr ikke at armbåndet mister sin virkning etter 6 mnd, men den negative ionisering som er i armbåndet begynner stille og rolig å miste sin effekt. Skala frekvensene er på det tidspunkt stadig aktive og avlades ikke

Hvor mange ioner har våres produkt?

Jo høyere konsentrasjon av negativt ladede ioner, jo bedre virkning. Ingen av våre produkter har under 1000 negative ioner pr. cm3, noe som gjør produktet et helt unikt produkt på markedet. Spesielt fordi de negative ionene bare en ekstra ting i våre armbånd, som også inneholder skala frekvenser.

Kan produktet tåle vann ?

Ja, det kan tolerere det som huden din tåler; vanlig vann fra springen, saltvann og klorvann. Det kan ikke tåle løsningsmidler.

Kan jeg bruge produktet hvis jeg er gravid?

Ja, det er ingen fare for verken deg eller ditt barn hvis du bruker produktet under en graviditet.  Faktisk har mange mindre graviditetskvalme, når de anvender Lasota Energy.

Kan man bruke produktet, hvis man har en pacemaker?

Ja, selvom produktet er laget ved hjelp af elektromagnetisme og er fyldt med negative ladede ioner, påvirker det ikke pacemakeren eller annet innoperert elektronisk utstyr.

Personer med gikt og leddsmerter kjenner til ionene.

De fleste mennesker med leddgikt og leddsmerter kjenner til virkningen av ioner. På kalde og regnfulle dager og ved opptakten til storm fyldes luften med et overskudd av positive ioner. Mange mennesker med leddgikt, kroniske revmatiske smerter i fingrene, rygg og kne klager over smerter i leddene. Personer med astma lider av pustevansker og hveser og gisper. Etter stormen fyldes luften med et overskudd av negative ioner, og folk føler seg umiddelbart bedre.

Skal det sitte på en bestemt hånd?

Det er helt ligegyldig om du setter den på høyre eller venstre hånd, eller hvilket ankelledd du anvender. Ved ankel- og håndleddene er hudmotstanden meget lav og derfor kan frekvensene samt ionene best penetrere her.

Hva er forskjellen på E-Line og L-Line?

Armbåndenes effekt er den samme. Det er kun et spørsmål om design. På E-Line står der Lasota Energy på armbåndet, det gjør det ikke på L-Line.

Kan jeg kjøpe armbåndene på E-bay, Amazon og lignende sider?

Ja, det kan du dessverre godt. Vi er blitt gjort opmerksom på at der florerer Lasota Energy armbånd til salg på disse sider. Det er ikke noe vi kjenner til, og vi har ikke forhandleravtaler med noen om salg på nettet. Så vi fraråder disse produkter, da det må være kopivarer det er snakk om.

Hvor stramt / løst skal armbåndet være?

Vi råder folk til at ha et armbånd som ikke sitter alt for løst men heller ikke for stramt.
– Ca. 1 cm frirum så det kan bevege seg litt.
– Det må ikke sitte helt stramt, da kroppen så ikke kan komme av med varmen.

Det er fordi vi har 6 punkter omkring håndled og ankler hvor hudens modstand er mindre, (0,08 mA) og derved trenger hologrammets effekt lettere igjennem der. Der er også andre steder på kroppen hvor vi har lav hudmotstand men hologrammet skal helst sidde så langt vekk som mulig fra balansecenteret (håndledd og ankel).

Kan man få allergiske reaksjoner av armbåndet?

Nei, Lasota Energy armbåndene er 100% allergitestet. Det indeholder ingen nikkel eller andre sunnhetsskadelige stoffer som din hud ikke kan tåle.

Det eneste du skal være opmerksom på er at armbåndet ikke må sitte helt stramt, især hvis du dyrker sport eller svetter mye.
Kroppen skal kunne komme av med varmen.

Vil det hjelpe med mere enn ett armbånd?

Nei den negative ion ladning slippes ut per. sekund per. cm 2. Det er litt teknisk å forklare fordi det har noe å gjøre med tettheten, og hvor ionene er lastet inn i båndet. Men du kan sammenligne det med en lommelykt. Lommelykten skal bruke f.eks. fire stykker 1,5 volts batterier, men det betyr ikke at batteriene avgir 6 volt, men rett og slett at de kan holde en lang spenning på 1,5 volt. Det samme gjelder for båndet. Tar du to bånd på vil du ikke få 3000 negative ioner per sekund per. cm2 men bare 1500 ioner som tar lengre tid å lade. Folk som virkelig har mange kompenserende problemer vil vanligvis avlade armbånd raskere enn en som ikke har mange problemer, og for noen, vil det dermed gi mening å ha to armbånd på for lengre holdbarhet.

FAQ – ga ikke noe svar på spørsmålet ditt

Du kan kontakte oss på følgende måte