HVORDAN KAN LASOTA ENERGY ARMBÅND PÅVIRKE DEG?

Lasota Energy armbånd er bygget opp rundt to mekanismer.

I selve silikonbåndet er det plassert så mange negativt ladede ioner som mulig. Disse kan utlades og trenge gjennom huden. De utlades kun hvis båndet berører huden, og ikke hvis du ikke har det på. I gjennomsnitt tar det ca. 6-8 måneder før et Lasota Energy armbånd er utladet, hvis man bruker det konstant. Det er vel kjent at negative ioner kan forbedre dine cellemembraner, som dermed kan gi deg et sterkere immunforsvar enn uten armbåndet (les også FAQ).

I silikonen er det forseglet to hologrammer, som igjen består av flere lag med tynn metallfilm. De to hologrammene i armbåndet er kodet ved hjelp av elektromagnetisme og inneholder åtte spesifikke frekvenser.

Disse frekvensene går gjennom spesielle nervesensorer opp til vår motoriske cortex, og “fintuner” hele det motoriske systemet i vår lillehjerne, som er ansvarlig for vår muskelsystem til at stå bedre enn uten et Lasota Energy armbånd.

De åtte frekvensene fintuner (lurer) hjernen til: Bedre balanse og stabilitet, hurtigere muskulær hastighet, forbedret styrke og kraft, bedre finmotorikk, nøyaktigere øye – håndkoordinering, forbedret fleksibilitet med ca. 5 %.

    Ioner og hologrammers virkning

Virkning Ioner Hologrammer
Balanse X
Fysisk styrke X
Koordinasjon X
Utholdenhet X
Restitusjon X
Fleksibilitet X
Finmotorikk X
Reaktionshastighet X
Immunforsvar X
Tretthet/energi X
Jetlag X X
Transport-/bilsyke X X
Sesongbetonet depressjon X
Inkontinens X
Nattesøvn/uro/angst X
Hudens elastisitet X
Astma/allergi/eksem X
Økt oksygenopptagelse X
Smertedempende virkning X
Konsentrationsevne X
Reduserer skjelvinger X X
Blodtrykksenkende X
Svettetokter X

Ionene kontrollerer hypothalamus og thalamus.

Thalamus er et center, som befinder seg i den sentrale del av hjernen. De fleste sensoriske nervebaner (dem som bringer signaler om sanseinntrykk) fra kroppen ”omkobles” i thalamus. Skader i thalamus vil derfor medføre sensoriske forstyrrelser i den modsatte kroppshalvdel.

Hypothalamus er en samling af kjerner, som ligger i den forreste del af mellomhjernen (diencephalon). Hypothalamus har mange funksjoner bl.a. styring af temperatur, hormoner, stoffskifte, tørst, sult, seksuell adferd, frykt, sinne og forskellige aktivitetsrytmer. Hypothalamus finner vi i den nederste del av mellomhjernen over hypofysen.

Hypothalamus har en masse nerveforbindelser og regulerer tallrike funksjoner i kroppen.

Hypothalamus er som hypofysen en overordnet kjertel. Hypothalamus er den hormonelle forbindelse til de basale områder i hjernen, der er ansvarlige for bl.a. våres følelser. Hypothalamus er meget viktig for menneskets valg og beslutninger, da dens opgave bl.a. består i å reagere hormonelt på våres opplevelser.

Hologrammerne regulerer det muskuloskeletale system i lillehjernen.

Lillehjernens primære oppgaver er koordinasjon av bevegelser og er via massive nerveforbindelser tett relatert til hjernestammen. Når storhjernen gir signal til en muskelgruppe f.eks. benene om å bevege seg, går signalene først igjennom lillehjernen, som sørger for at bevegelserne utføres glidende.

Du vil ikke merke energien fra armbåndet ved daglig bruk, men hvis du har ulike kompensasjonsproblemer, vil disse ofte reduseres eller elimineres.

Noen kan ved bruk i starten oppleve ubehag og summen/sitring i armer, ben eller kropp. Oftest er det folk med mange kompensasjonsproblemer som opplever dette. Dette er harmløst og ufarligt og forsvinner etter et par dager. Men en viss tilvenning kan være nødvendig.

Lasota Energy kan typisk gavne:


Bedre styrke og kraft

Reducerer køre- og søsyge
Reduserer reise- og sjøsyke

Forbedret balance og koordination
Forbedret balanse og koordinasjon

Øger fleksibilitet og hastighed
Øker fleksibilitet og hurtighet

Bedre søvn og hvile
Bedre søvn og hvile

Merk. Dette produktet er ikke et legemiddel. Produktet kan ikke brukes til å kurere sykdommer eller på noen måte selv-diagnostisere lidelser der behandling eller diagnose av medisinske fagfolk, leger eller spesialister passende. Ved enhver tvil om produktets bruk og mulig risiko for personlig helse bør man alltid konsultere folk som bruker produktet profesjonelt og / eller lege.